Bugun...Bakan Bilgin, Amasra'da 42 İşçinin Öldüğü Madende Denetim Yapan İş Müfettişleri Hakkında Soruşturma İzni Vermedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, Amasra’da 42 işçinin yaşamını yitirdiği madendeki denetimlerini faciadan 3 gün önce bitiren bakanlık müfettişleri hakkında soruşturma izni vermediği ortaya çıktı. Bilgin, soruşturma iznini, “Denetimle illiyet bağı bulunmayan ve teftişten sonraki bir tarihte iş yerinde ortaya çıkan bir aksaklıktan kaynaklandığı anlaşılan 14 Ekim 2022 tarihli kaza ve ileri sürülen iddialarla ilgili olarak kendilerine herhangi bir kusur ve sorumluluk yüklenmesi mümkün değil” gerekçesiyle vermedi.

facebook-paylas
Tarih: 19-03-2023 11:59

Bakan Bilgin, Amasra'da 42 İşçinin Öldüğü Madende Denetim Yapan İş Müfettişleri Hakkında Soruşturma İzni Vermedi

TAMER ARDA ERŞİN - GÜRKAN DEMİRTAŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, Amasra'da 42 işçinin yaşamını yitirdiği madendeki denetimlerini faciadan 3 gün önce bitiren bakanlık müfettişleri hakkında soruşturma izni vermediği ortaya çıktı. Bilgin, soruşturma iznini, "Denetimle illiyet bağı bulunmayan ve teftişten sonraki bir tarihte iş yerinde ortaya çıkan bir aksaklıktan kaynaklandığı anlaşılan 14 Ekim 2022 tarihli kaza ve ileri sürülen iddialarla ilgili olarak kendilerine herhangi bir kusur ve sorumluluk yüklenmesi mümkün değil" gerekçesiyle vermedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihindeki grizu patlaması sonucu 42 işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin dosyada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, faciadan önce madende denetim yapan iş başmüfettişleri İ.G. ve C.T. hakkında soruşturma izni vermedi. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla başlattığı soruşturmaya ilişkin izin talebine ilişkin Bakan Vedat Bilgin'in 8 Mart 2023 tarihinde verdiği kararda, izin verilmeme gerekçeleri anlatıldı. Kararda, iki iş müfettişinin suçlamaya konu denetimi katliamdan 3 gün önce sonlandırdığı görüldü.

FACİADAN SONRA RAPOR HAZIRLANDI, KESİLEN PARA CEZASI ÖDENDİ

Bakan Bilgin, savcılığa sunduğu "izin yok" kararında, iki iş müfettiş hakkında bakanlık adına yürütülen soruşturmanın sonucuna atıf yaptı. Bakanlık, faciadan 3 gün önce sonlandırdıkları denetimine ilişkin, iki iş müfettişi hakkında faciadan 16 gün sonra, yani 30 Ekim'de rapor hazırladı. İş müfettişlerinin tespit ettiği eksiklikler Bartın İŞKUR İl Müdürlüğü'ne gönderildi ve Amasra Müessesi'ne kesilen idari para cezası facianın ardından ödendi.

Raporda, facianın ardından hazırlanan bilirkişi raporuna da atıf yapıldı. Bilirkişilerin bakanlık müfettişlerine yönelik "Ocağın metan gelirinden hiç bahsedilmediği, metan değerinin yüzde 2'yi geçtiği zaman dilimlerinde ocağın boşaltılmamış olması ile ilgili hiçbir eleştiri yapılmadığı" tespitine karşı bakanlığın hazırladığı raporda, müfettişler şöyle savunuldu:

"Merkezi gaz izleme sistemi kayıtları müfettişlerce yerinde incelendi. Uyarı veren bazı gaz değerleri sorgulandı. İşveren bu tarz uyarıların nedenini yeraltı ile anlık teyit etti ve edilemezse gerekli tedbirlerin ivedilikle alındığını beyan etti. Çalışan cephesi açısından ifadesi önemli olan çalışan temsilcileri de 'Bir tehlike anında çalışanların mutlaka ayaktan dışarıya çıkarılıyor' beyan etti. Teftiş sırasında müfettişlerce de fiilen gaz ölçümü yapıldı ve sonucu uygun oldu. Ocak gazları konusunda tehlike yaratacak bazı unsurlar da ortadan kaldırıldı."

"TEFTİŞ TARİHİNDE TESPİTLER MEVZUATA UYGUNDU"

"Teftiş tarihinde yapılan tespitlerin mevzuata uygun olduğu, bundan dolayı müfettişlerden bu konularda herhangi bir öneri ve eleştiri getirmeleri beklenemez" denilen raporda şunlar kaydedildi:

"Tutanağa 22 numara ile ekli hava ölçüm analiz listesinde, ocağın 25 farklı bölgesinden ölçülen hava hızının mevzuatla belirlenen alt sınır 0,5 m/s'den yüksek, metan gazının ise mevzuatla belirlenen ilk sınır yüzden 1'den düşük olduğu, tutanağa 24 ek numara ile ekli havalandırma defter kayıtlarında görülen günlük gaz ölçümlerinde metan gazının yüzde 1'den düşük olduğu, maden ocaklarında dinamit atımının metan gazı değerlerini ani olarak yükselttiği, bilirkişi raporundan da 14 Ekim 2022 günü saat 18: 15 sıralarında meydana gelen kazaya, 20 dakika önce saat 17: 55'te dinamit atımı yapıldıktan 30 dakika sonra girmesi gereken ateşleyicinin (barutçu) saat 18: 09'da erkenden girerek ikinci bir dinamit atımı yapmasının sebep olduğu, kazadan 20 dakika öncesine kadar (16: 00-17: 55 arası) o bölgede metan değerinin yasal ilk sınır yüzde 1'in altında olduğu anlaşıldı."

TUTUKLANAN MÜDÜRE İTİBAR ETMİŞLER

Bakanlık raporunda, bilirkişilerin "işletmedeki yetersiz mühendis sayısına ilişkin müfettişlerin bir tespitte bulunmadığı" iddiasına ilişkin olarak ise teftiş sırasında madende yeterli olarak 13 mühendisin bulunduğu yönünde tespit yapıldığı ifade edildi. Rapordan, müfettişlerin, tutuklanan işletme müdürü Selçuk Ekmekçi'nin ve çalışan temsilcilerinin "İş güvenliği uzmanları her vardiyada yer altında görev yapıyor. Ayrıca nezaretçi ve üretim nezaretçileri, iş güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor. Görülen aksaklıklar yerinde gideriliyor. Uzun sürecek işler organize edilerek kısa zamanda uygun hale getirildi" sözüne itibar ettiği anlaşıldı.

"TEFTİŞTEN SONRA EKSİKLİK OLMUŞ İSE…"

Raporda, müfettişlerin madende mevzuata göre 7 katılımcı yeterliyken uzman, mühendis ve teknik elemanlardan oluşan 21 katılımcıyla iş sağlığı ve güvenliği kurulunun en son 30 Eylül 2022 tarihinde toplandığı tespiti aktarılarak, "Teftiş tarihinde iş güvenliği organizasyonu ve nezaret konusunda iş yerinde bir mevzuata aykırılık tespit edilemediğinden, müfettişlerden nezaret konusunda bir öneri ve eleştiri getirmelerinin beklenemez. Teftiş tarihinden sonra kazanın meydana geldiği tarihte iş yerinde bir nezaret eksikliği olmuş ise bundan müfettişler sorumlu tutulamaz" denildi.

Bakanlık raporunda, bilirkişilerin "metan drenajı ve benzeri konularda tespit veya iyileştirmeye yönelik bir talep, öneri ya da yaptırım uygulanmadığı" iddiasına karşı, "Tutanak ekine alınan sondaj verisine göre, kazanın meydana geldiği düşünülen -320 kalın damar tavan yolunda 10 Ekim 2022 tarihinde yapılan 3 adet 25 metrelik kontrol sondajında metan değerinin yüzde 0,3 ve yüzde 0,2 ölçüldüğünün anlaşıldığı, müfettişlerce yapılan teftişte bu konuda bir mevzuata aykırılık tespit edilemediğinden iddianın aksine talep, öneri ya da yaptırım uygulanması mümkün olmaz" denilerek müfettişler savunuldu.

MÜFETTİŞLER KÖMÜR TOZU KONUSUNDA MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT ETMEMİŞ

Raporda, bilirkişilerin "solunabilir ve patlayabilir toz ölçüm sonuçlarının elde edilişi ve sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili bir öneri ya da uyarı bulunmadığı, kömür tozu konusunda tespit veya iyileştirmeye yönelik bir talep, öneri ya da yaptırım uygulanmadığı" iddiasına yönelik, müfettişleri bu konuda mevzuata aykırılık görmediği aktarıldı.

Bilirkişilerin işletmede 10 Ağustos 2022 tarihinde yapılan "metan gazı konsantrasyonu" konulu tatbikata ilişkin müfettişlerin eksiklik tespit etmediği iddiasına karşı bakanlık raporunda, müfettişlerin tatbikata ilişkin mevzuata aykırılık görmediği ve Ekmekçi ile çalışan temsilcilerinin şu ifadelerine itibar ettiği aktarıldı:

"Kuyu başında tahlisiye istasyonu ve yeterli ekipman bulunuyor. Her vardiyada eğitimli tahlisiye ekibi ve acil tip teknikerleri hazır bulunuyor. Mevzuata uygun olarak her altı ayda bir acil durum, kurtarma ve yangın tatbikatları yapılıyor. Yeterli yangın söndürme ekipmanı ve su bağlantısı bulunuyor. Maske kullanımı eğitimi de dahil çalışanlara işe girişte ve yıllık planlara göre gerekli eğitimleri veriliyor."

"GRİZU PATLAMASI SEBEBİYLE ALAKALI DEĞİL"

Bakanlık raporunda, bilirkişilerin "yapılan teftiş ve teftiş sonuçlarının grizu patlaması olayının sebebi veya önlenmesi ile alakalı olmadığı" iddiasına yönelik olarak müfettişler şöyle savunuldu:

"Bilirkişi raporu, esasen kazanın türü olarak, 14 Ekim 2022 günü saat 17: 55 sıralarında ilk dinamit atımını yapıldıktan sonra ateşleyicinin yeterli süre beklemeden erkenden girerek ikinci dinamit atımını yapmasından kaynaklanan grizu patlamasını işaret ediyor. Havalandırma, gaz ölçümü ve metan geliri, metan drenaj, patlayıcı tozlar, nezaret gibi denetime kusur yüklenen iddialar da grizu patlamasıyla ilgili olarak ileri sürülüyor. Yukarıda açıklandığı gibi, müfettişlerce teftişin yapıldığı tarihte iş yerinde bu konularla ilgili bir mevzuata aykırılık bulunmadığı tutanakla ve ekine alınan belgelerle ortaya konuldu. Yapılan tespitlerin grizu patlamasının sebebi veya önlenmesiyle alakalı olmadığı iddiası gerçekçi değil."

AKSAKLIKLAR DENETİM SONRASI ÇIKMIŞ

Bakanlık raporunda, Amasra madeninde denetim yapan bakanlığın iki müfettişine ilişkin "… yasal görevlerinin gereğini usul ve mevzuata uygun olarak yerine getirdiği, görevin gereklerine aykırı hareket etmelerinin, ihmal ve gecikmelerinin söz konusu olmadığı, bu nedenle denetimle illiyet bağı bulunmayan ve teftişten sonraki bir tarihte iş yerinde ortaya çıkan bir aksaklıktan kaynaklandığı anlaşılan 14 Ekim 2022 tarihli kaza ve ileri sürülen iddialarla ilgili olarak kendilerine herhangi bir kusur ve sorumluluk yüklenmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle iş başmüfettişleri İ.G. ve C.T. hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 3 ve 6. maddeleri gereğince 'soruşturma izni verilmemesinin' uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldı" denildi.

Bakan Bilgin de iki müfettiş hakkında hazırlanan ön inceleme raporunu dayanak göstererek soruşturma yapılmasına izin vermedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Vedat Bilgin Amasra Güncel Haberler
Bu haber 106 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 25 19 3 3 52 19 60 +33
2 Fenerbahçe 24 17 4 3 61 26 54 +35
3 Beşiktaş 25 14 4 7 45 25 49 +20
4 Adana Demirspor 25 12 4 9 47 27 45 +20
5 Trabzonspor 25 13 7 5 42 32 44 +10
6 Başakşehir FK 24 12 7 5 34 26 41 +8
7 Kayserispor 25 12 11 2 39 36 38 +3
8 Konyaspor 25 8 7 10 29 27 34 +2
9 Fatih Karagümrük 24 7 7 10 51 47 31 +4
10 Antalyaspor 25 8 13 4 32 40 28 -8
11 Alanyaspor 25 7 11 7 35 46 28 -11
12 Sivasspor 25 7 12 6 31 38 27 -7
13 Kasımpaşa 25 7 13 5 31 44 26 -13
14 Gaziantep FK 25 6 12 7 31 39 25 -8
15 MKE Ankaragücü 24 7 13 4 27 37 25 -10
16 İstanbulspor 24 7 14 3 27 48 24 -21
17 Giresunspor 24 5 11 8 23 42 23 -19
18 Hatayspor 24 6 13 5 19 47 23 -28
19 Ümraniyespor 25 5 13 7 33 43 22 -10
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 27 16 2 9 48 19 57 +29
2 Eyüpspor 26 16 5 5 34 18 53 +16
3 Pendikspor 26 13 5 8 40 21 47 +19
4 Keçiörengücü 27 13 6 8 44 32 47 +12
5 Çaykur Rizespor 25 12 3 10 40 20 46 +20
6 Sakaryaspor 26 15 10 1 42 34 46 +8
7 Manisa FK 26 11 6 9 37 29 42 +8
8 Bodrumspor 26 12 9 5 39 28 41 +11
9 Boluspor 26 11 7 8 32 30 41 +2
10 Göztepe 26 11 9 6 26 20 39 +6
11 Bandırmaspor 25 10 8 7 37 40 37 -3
12 Tuzlaspor 27 8 15 4 31 41 28 -10
13 Adanaspor 26 6 13 7 32 46 25 -14
14 Altay 27 7 12 7 29 36 24 -7
15 Erzurumspor FK 25 7 12 6 28 35 24 -7
16 Altınordu 26 5 16 5 22 45 20 -23
17 Gençlerbirliği 26 4 16 6 28 45 18 -17
18 Denizlispor 27 5 17 5 26 47 17 -21
19 Yeni Malatyaspor 26 4 15 7 22 51 16 -29
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 28 18 3 7 56 25 61 +31
2 Van Spor FK 28 17 4 7 40 18 58 +22
3 1461 Trabzon FK 28 16 5 7 39 18 55 +21
4 İskenderunspor A.Ş. 28 16 5 7 41 22 55 +19
5 Bucaspor 1928 28 15 4 9 41 17 54 +24
6 Ankara Demirspor 28 15 6 7 47 22 52 +25
7 Karacabey Belediye Spor 28 13 6 9 37 25 48 +12
8 Zonguldak Kömürspor 28 13 10 5 32 30 44 +2
9 Serik Belediyespor 28 11 8 9 40 31 39 +9
10 Kırklarelispor 28 8 9 11 24 23 35 +1
11 Kırşehir FSK 28 7 9 12 29 30 33 -1
12 Fethiyespor 28 9 13 6 29 38 33 -9
13 Sarıyer 28 7 10 11 30 38 32 -8
14 Etimesgut Belediyespor 28 7 11 10 31 39 31 -8
15 Kastamonuspor 28 8 14 6 28 36 30 -8
16 Adıyaman FK 27 5 14 8 22 40 23 -18
17 Uşak Spor 28 5 17 6 23 48 21 -25
18 Balıkesirspor 28 4 16 8 20 47 17 -27
19 Diyarbekir Spor 27 2 16 9 18 49 15 -31
20 Pazarspor 28 1 17 10 17 48 13 -31
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 24 15 3 6 31 13 51 +18
2 52 Orduspor FK 25 13 6 6 38 25 45 +13
3 Belediye Derincespor 25 12 4 9 34 23 45 +11
4 Karaköprü Belediyespor 24 13 6 5 34 20 44 +14
5 Belediye Kütahyaspor 24 11 3 10 37 24 43 +13
6 Karşıyaka 24 11 6 7 31 18 40 +13
7 Nevşehir Belediyespor 24 11 6 7 34 27 40 +7
8 1954 Kelkit Bld.Spor 24 7 6 11 21 19 32 +2
9 Hacettepe 1945 25 8 11 6 32 34 30 -2
10 Ağrı 1970 Spor 24 7 8 9 19 22 30 -3
11 Elazığspor 24 8 10 6 27 33 30 -6
12 Amasyaspor Futbol Kulübü 25 7 11 7 23 32 28 -9
13 1922 Konyaspor 24 8 12 4 25 35 28 -10
14 Çatalcaspor 24 7 12 5 27 31 26 -4
15 Şile Yıldızspor 24 4 10 10 19 31 22 -12
16 Edirnespor 24 6 16 2 19 36 20 -17
17 Yomraspor 24 4 13 7 18 27 19 -9
18 Eskişehirspor 24 4 13 7 27 46 19 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/04/2023 Başakşehir FK vs MKE Ankaragücü
 01/04/2023 Trabzonspor vs Kayserispor
 01/04/2023 Galatasaray vs Adana Demirspor
 02/04/2023 Ümraniyespor vs Konyaspor
 02/04/2023 Giresunspor vs Alanyaspor
 02/04/2023 Fenerbahçe vs Beşiktaş
 03/04/2023 İstanbulspor vs Fatih Karagümrük
 07/04/2023 Konyaspor vs Antalyaspor
 08/04/2023 MKE Ankaragücü vs İstanbulspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/03/2023 Eyüpspor vs Çaykur Rizespor
 28/03/2023 Boluspor vs Samsunspor
 28/03/2023 Altınordu vs Denizlispor
 28/03/2023 Pendikspor vs Keçiörengücü
 29/03/2023 Bandırmaspor vs Bodrumspor
 29/03/2023 Çaykur Rizespor vs Manisa FK
 30/03/2023 Erzurumspor FK vs Altay
 30/03/2023 Sakaryaspor vs Eyüpspor
 01/04/2023 Denizlispor vs Göztepe
 02/04/2023 Bodrumspor - Pendikspor Pendikspor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Pendikspor yenilmez
 02/04/2023 Yeni Malatyaspor - Boluspor Yeni Malatyaspor ligdeki son 5 maçını kaybetti  Boluspor kazanır
 02/04/2023 Altay - Altınordu Altınordu ligde deplasmandaki son 8 maçını kaybetti  Altay kazanır
 02/04/2023 Keçiörengücü - Göztepe Keçiörengücü ligde evindeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Keçiörengücü yenilmez
 02/04/2023 Samsunspor - Tuzlaspor Samsunspor ligdeki son 18 maçında hiç kaybetmedi  Samsunspor yenilmez
 02/04/2023 Adanaspor - Erzurumspor FK Adanaspor ligde evindeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Erzurumspor FK yenilmez
 02/04/2023 Keçiörengücü - Tuzlaspor Keçiörengücü ligde evindeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Keçiörengücü yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 29/03/2023 Bucaspor 1928 vs Uşak Spor
 29/03/2023 Etimesgut Belediyespor vs Van Spor FK
 29/03/2023 Karacabey Belediye Spor vs İskenderunspor A.Ş.
 29/03/2023 Kastamonuspor vs Zonguldak Kömürspor
 29/03/2023 Kırşehir Futbol Spor Kulübü vs Fethiyespor
 29/03/2023 Kocaelispor vs 1461 Trabzon FK
 29/03/2023 Sarıyer vs Balıkesirspor
 29/03/2023 Serik Belediyespor vs Pazarspor
 02/04/2023 Van Spor FK vs Kastamonuspor
 02/04/2023 Balıkesirspor vs Bucaspor 1928
 02/04/2023 Adıyaman FK - Bucaspor 1928 Adıyaman FK ligdeki son 5 maçını kaybetti  Bucaspor 1928 kazanır
 02/04/2023 Adıyaman FK - Bucaspor 1928 Bucaspor 1928 ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Bucaspor 1928 yenilmez
 02/04/2023 Adıyaman FK - Kocaelispor Adıyaman FK ligdeki son 5 maçını kaybetti  Kocaelispor kazanır
 02/04/2023 Diyarbekir Spor - Kocaelispor Diyarbekir Spor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Kocaelispor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/04/2023 Çatalcaspor vs Şile Yıldızspor
 01/04/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Belediye Derincespor
 01/04/2023 Yomraspor vs Eskişehirspor
 02/04/2023 Ağrı 1970 Spor vs Hacettepe 1945
 02/04/2023 Amasyaspor Futbol Kulübü vs Karaköprü Belediyespor
 02/04/2023 Belediye Kütahyaspor vs Nevşehir Belediyespor
 02/04/2023 Elazığspor vs Edirnespor
 02/04/2023 1954 Kelkit Bld.Spor vs Karşıyaka
 02/04/2023 52 Orduspor FK vs 1922 Konyaspor
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

BU SEÇİMDE KİME OY VERİRSİNİZ


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI