FLAŞ HABER:
Ana Sayfa Rüya tabirleri 11 Mayıs 2021 88 Görüntüleme

Rüyada Elbise Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada elbise görmek memur için bir üst derece, tüccar için kazanç, zengin için ziyade mal, yoksul için refah, ziraatçı için bereket, diğer insanlar için ucuzlukla tabir edilir. Yeni elbise helal mala, Temiz elbise kalp temizliğine, kirli elbise kalp kirliliğine işaret sayılır. Yeni elbise yırtılır ve bu yırtık dikilir yahut tamir edilirse evladı olmaya, yırtığı dikemezse hapse girmeye, Yamalı elbise işçi için hastalık, diğerleri için nimete işaret etmektedir.

Rüyada ince ve parlak elbise görmek hayırlı işe niyet etmeye, içi dışı bir olmaya, sevinç ve sürura yorulur. Böyle bir elbise kadın için hayır ve nimete erişmeye işarettir.  ipek elbise takva ehli ve âlimler için dünyaya meyletmeye, diğerleri için hayır ve iyiliklere yorumlanır. İşlemeli elbise kadın için süs ve bezeğe, ilim ehli için takva ve mertebeye, fasıklar için cezayı gerektirecek bir suç işlemeye, çocuklar için çiçek hastalığına işaret sayılır.

Rüyada Elbise Görmenin Anlamı ve Yorumu

  1. Kendisine işlemeli elbise verilmesi bir yerden dünyalık gelmesine,
  2. Yün veya keten elbise kadın erkek herkes için hayra,
  3. böyle bir elbiseyi toplamak yahut saklamak mala,
  4. Rüyada kullanılmış elbise görmek hastalık yahut yolculuğa,
  5. İpek ve açık parlak renkli elbise kadın için letafet ve zarafete,
  6. Kadının vücut hatlarını belli eden dekolte elbise fitne ve dedikoduya,
  7. Kırmızı renk elbise erkek için dünyanın ona meylederek ahireti ihmal etmesine,
  8. Yırtık pırtık, lime lime elbiseleri üst üste giymek hasta olmaya,
  9. Elbisenin enine yırtılması gam ve kedere, boyuna yırtılması gam ve kederden kurtulmaya,
  10. Kadının elbisesinin yırtılması ayıplı bir durumun ortaya çıkmasına yahut yoksulluk çekmeye yorumlanır.

Rüyada eski elbiseler görmek

Rüyayı görenin daima bolluk içinde olacağına, gayet şık pahalı elbiseler görmek ise, o rüyayı görenin dış görünüşüne çok fazla değer verdiğine ve bu huyunu tashih etmesi gerektiğine işarettir. Zira bu huyun kendisine çok ciddi bir hata işlemeYe sürükleyeceğine alamettir.

Rüyada elbise veya kumaş satın almak, dostlarınıza birçok yeni elbise satmak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların, size ufak bir kazanç sağlayacağına işarettir.

Rüyada fakirlere veya hayır cemiyetlerine elbise dağıtmak, o rüyayı gören şahsın, çok zaman evvel işlemiş ve çoktan unutmuş olduğu bir iyiliğin mükâfatını çok yakında göreceğine işaret sayılır.

Rüyada eski elbise görmek, sürekli varlık içinde olacağına yorulur. Rüyada fakirlere elbise dağıtmak, o rüyayı gören şahsın, çok önceden yaptığı sonradan unuttuğu bir iyiliğin karşılığını alacağı anlamındadır.

Rüyada elbise veya kumaş satın almak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların karşılığında çok az bir kar sağlanacağına yorumlanır. Şık ve pahalı elbiseler görmek ise, rüyayı görenin insanların dış görünüşüne çok fazla önem verdiğine, bu tutumundan vazgeçmesi gerektiğini haber verir.

Lekeli elbise dedikodular ve sıkıntılar yaşanacağını belirtir. Yeşil renkli elbise yakın zamanda emellerinize kavuşacağınız anlamındadır. Yamalı elbise giydiğini gören kimsenin eline para geçer.

Rüyada temiz ve güzel bir elbise Görmek

Kişinin çok beğenilip, hak ettiği duruma geleceğine işaret eder. Yamalı elbise para, lekeli ise beklenmedik masraflar ve dedikodu olarak yorumlanır. Ayrıca rengine göre de yorumlamak gerekir.

Rüyada elbise görmek memuriyete, ise yorumlanır. Rüyasında yeni bir elbise giydiğini görmek, memur için daha büyük makama, tüccar için kâra, zengin için daha çok kazanca, fakir için rızka, çiftçi için berekete, halk için ucuzluğa delalet eder.

Rüyada giydiği elbisenin yırtıldığını ve bunu tamir edemediğini gören tutuklanır, eğer yırtığını dikerse çocuğu olur. Rüyasında yamalı elbise giydiğini görmek, nimete, ipek kumaştan yapılmış elbise giymek, hayra delalet eder. Ancak din adamları için ipekli giymek iyi değildir. Çünkü onların dünyaya meyil ettiklerine delalet eder.

Rüyada ketenden yapılmış bir elbise görmek şöhret sahibi olmaya, kullanılmış bir elbise giydiğini görmek, bazılarının tabirince evliliğe, bazılarınca ise hastalığa veya savaşa gitmeye yorumlanmaktadır, ibrişim elbise giymek hac ile tabir olunur.

Rüyada elbise görmek cesaret ve sevince, yırtık ve parçalı elbise giyinmek gam ve kedere delalet eder. Yeni elbise satın almak helal mala, eski elbise almak da haram mala yorumlanır. Elbisenin temizliği iyi kalpliliğe, kirliliği ise kalbin kötü olmasına işaret kabul edilmiştir.

Salimi’ye göre; üzerindeki elbisenin ıslanmış ve üzerine yapışmış olduğunu görmek yola çıkmaya niyetli bir insanın o yola gitmeyeceğine, eğer başka bir is için niyetli ise o niyetinin olmayacağına delalet eder.

Arkasındaki elbiseyi çıkarıp birisine vermek fakirlikten kurtulduğuna; rüyasında, erkekse kadın elbisesi, kadınsa erkek elbisesi giydiğini görmek zina etmeye, pelerin gibi kolsuz ve omuza atılan bir atkı gibi elbise görmek din ile yorumlanır.

Elbise yıkamak bir kaç şekilde tabir edilmektedir. Elbisesini kirli olduğu için yıkadığını görmek kederden ve sıkıntıdan kurtulacağına, lekeli olduğu için yıkadığını görmek, günah işleyeceğine işarettir.

Elbisede kan lekesi olduğu için yıkamak tövbeye, pislikten temizlemek için yıkamak haramdan el çekmek için tövbeye, meni lekesi olduğu için yıkamak zinadan tövbeye işarettir.

İslami Tabirlerde Rüyada Elbise Görmenin Yorumu

Cafer-i Sadık’a göre; elbisesini soğuk su ile yıkadığını görmek dört şekilde tabir edilir Tövbe, sağlık, güçlükten kurtulma, korkmama. Sıcak su ile yıkamak ise keder ve hastalık ile yorumlanır.

Bazılarına göre: Rüyada yeni bir elbise görmek iyidir. Rüyada yeni bir elbise giydiğinizi görmek sevinçli haber alacağınıza işarettir. Bir elbiseyi üzerinizden çıkardığınızı görmek, bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Erkekseniz kadın elbisesi, kadınsanız erkek elbisesi giyindiğinizi görmek evleneceğinize; evli iseniz elinize çok miktarda mal ve para geçeceğine veya büyük bir mirasa konacağınıza delalet eder.

Rüyada Yırtık bir elbise ile gezdiğinizi görmek, borçlularınızın sizi bu günlerde çok sıkıştırdığına, borçlu değilseniz başka bir üzüntünüz olduğuna, yakında feraha çıkacağınıza işarettir.

Rüyada çok güzel elbise ile bir takım insanlar görmek, çok sevinçli bir haber alacağınıza delildir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada elbise görmek, kişinin dinine veya maişetine yahut Allah (C.C.) tan korkmasına ya da müjdeye tabir edilir.

Rüyada bir adamın giyinmesi o adamın evleneceği kadına, kadının giyinmesi, evleneceği kocaya işarettir. Rüyada bir giyindiğini ve sonradan elbisesini yırtığını gören kimse, hanımına ihtiyacı kalmaz. Eğer elbise sökülüp dikişi ayrılsa, hanimi veya ortağı o kimseden ayrılır. Elbise, kişinin din ve dünyaca durumudur.

Rüyada kolsuz elbise görmek, fakir olduğu halde dindarlığının yerinde olduğuna işarettir. Rüyada elbisenin yakasının yırtık olduğunu gören kimse, fakirleşir. Kendisinin birçok elbisesi olduğunu gören kimse için, ahirette büyük mükâfat ve çok sevaba işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendisine bir elbise hediye edildiğini görmesi hayırlı bir habere, elbisesi, yırtık ve kirli görmesi, fakirlik ve kedere ve ona erişecek sıkıntı ve mihnete işarettir.

Kadının Rüyada Elbise Görmesi

Bir kadının rüyada yeni ve geniş bir elbise görmesi, onun veya kocasının din ve dünyaca olan iyi haline işarettir. Rüyada elbise giymek, giyen kimsenin san ve şerefine işarettir. Bir kimse yakasız elbise giydiğini görse, o kimsenin ölümüne işarettir.

Kısa bir elbise gördüğünü ve dizlerini örtmediğini gören kimse, dininde kusur eder. Bir kimse elbisenin üzerine bir ayet yazılı olduğunu görse, o kimsenin Kur anla amel ettiğine işarettir. Siyah bir elbise giymek, giyen kimse için, üzüntü ve kedere, işarettir.

Rüyada uzun işlemeli bir elbise görmek, rüya sahibi Salih bir kimse ise, din kuvvetine, iyi ahlaklı bir kimse değilse, ahiret için cezalanacağına ve bunlardan başka birisi ise çiçek hastalığına yakalanacağına işarettir.

Elbiseyi tersine giydiğini gören kimsenin durumu değişir. Bir kimse elbisesinin yakasının yırtıldığını görse fakirleşir. Elbisenin boydan boya yırtıldığını gören kimse, üzüntüden kurtulur. Eğer enine yırtıldığını görse, o kimsenin ırz ve namusu hakkında söylenecek söze işarettir.

Bir kimse elbisesinin arka tarafından yırtıldığını görse, o kimse ırz ve namusu hakkında söylenecek bir sözle itham edilir. Yeşil elbise, dine işarettir. Beyaz elbise de, böyledir. Mavi renkli elbise görmek iyi değildir. Kırmızı bir elbise, şöhrete, sarı elbise de, hastalığa işarettir.

Islak bir elbise yolculuktaki zahmete, ıslaklığın kuruması zahmet ve şiddetin gitmesine işarettir. Bir kadın rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görse, bu rüya din ve dünyaca o kadın hakkında hayırlıdır. Eğer erkek, üzerinde kadın elbisesi olduğunu görse, o kimseye üzüntü, keder, korku, zillet ve miskinlik erişir. Sonra bu haller ondan gider.

Yünden elbise gören kimse zahit olur. Bir kimse yeşil elbise görse, sağ kimseler için din ve ibadete, ölüler için Allah yanında hallerinin güzel olmasına işarettir.

Rüyada Renkli Elbise Görmek

Bazı tabirciler, yeşil elbise gören kimse, mirasa işarettir, dediler. Beyaz elbise, giyen için hayırdır. Zanaatkârlar için beyaz elbise islerinin durgunluğuna işarettir. Zanaatkâr için her zaman elbisenin kıymetli oluşu isinin durgunluğuna işarettir. Bir kimse adet edinmediği bir elbiseyi giydiğini görse, kötü gördüğü şeylerin bazısı kendisine isabet eder.

Hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbiseyi gören, otorite işarettir. Üzerinde kırmızı elbiselerin olduğunu gören kimse, içerisinde Allah in hakki olan çok mala işarettir. Rüya sahibi, Allah tan korksun ve malinin zekâtını versin.

Kadının kırmızı elbise görmesi, ferahlık ve sevincine işarettir. Kırmızı elbise, hastalar hakkında şifaya, fukara hakkında zarara işarettir.

Sarı elbise veya sarıya boyanmış elbiseyi giymek, bazı insanlar için yaraya, bazıları için de sıtma hastalığına işarettir. Bir kimse bayram, düğün ve topluluk zamanlarında kırmızı elbise giydiğini görse, bunda bir beis yoktur. Sarı elbiselerin hepsi, tabirde zayıflık ve hastalıktır.

Bütün renklerle boyanmış bir elbiseyi gören kimse istemediği bir şeyle karşılaşır ve o şeyin kötülüğünden Allah a sığınması lazımdır. Kendi üzerinde iki renkli ve ikiyüzlü elbise veya ikiyüzlü sarık görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduğuna işarettir.

Eğer bu elbise yıkanmış olursa fakirliğe ve borca, yeni ve kirli ise borca ve kazandığı günaha işarettir. Çeşit çeşit renklerle nakışlamış elbise giydiğini görmek, güzel kokulu şeyler ve meşrubat satan kimse için hayırdır. Sair insanlar için ıstırap ve şiddete, gizli şeylerin asi kareye çıkmasına, hasta için hastalığın şiddetine, bilhassa zengin olan kadınlar için, kötü sözlü ve şarkıcılar için hayra işarettir.

Üzerinde renkli elbise olduğunu gören, eğer ehilse çiftçi ve ziraatçılara amir olur. Eğer ehil değilse, senenin bolluğuna ve hububatın çok olmasına işarettir. Vakfedilen elbiselerden başka renkte olan elbise de gururdur.

Rüyada Elbise Görülmesi ile ilgili Diğer Rüya Tabirleri

Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nişan ve alametler hacca gitmeye veya Arap ülkelerinden birine yolculuk yapmaya işarettir. Bir kimse elbisesinin altında ince bir elbise giydiğini görse eline, biriktireceği bir mal geçer ve içi dışından hayırlı olur.

Bu ince elbiseyi, elbisenin üzerine giyerse, o kimsenin kötülüğüne, dindeki hatasına, günah ve isyanim aşikâre islemesine işarettir. Elbisenin kalınlığı inceliğinden hayırlıdır. Kadının rüyada ince ve yumuşak elbise giymesi izzet ve şerefine, kalın elbise de zahmet ve meşakkatine işarettir.

Rüyada altın ve gümüş dokumalı elbise görmek, din ve dünyaca iyiliğe, arzu ve isteklere nail olmaya işarettir. Bir kimse kendisinin çok kıymetli bir elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için sırf hayra, işarettir. Yıkandıktan sonra yeni elbise giymediğini gören kimse, mizacına uygun ve arzu ettiği neşe ve sevince kavuşamaz.

Giydiği elbisenin yırtık ve söküklerin uyanıkken de tamire muktedir olmazsa o elbise sahibinin bir çocuğu olacağına işarettir. Yırtık elbise giyene üzüntü ve keder isabet eder.

Elbisesinin yırtıldığını gören kimsenin dinine halel ve keder gelir yahut yaşantı ve sefası noksan olur. Çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise, zarar ve ziyana ve işsizliğe işarettir. Elbisesinde yaşlık gören kimsenin yolculuğa iptal ve kastettiği şey tamamlanmadan men edilir.

Elbisenin kurutulması bu tabirden müstesnadır. Bir kimse kendi elbisesini veya başkasının elbisesini yıkadığını görse, o kimsenin geçiminde meydana gelecek darlığı defetmesine, gizli şey ve islerinin asikarelenmesine işarettir. Bütün elbiselerinden soyulduğunu gören kimse memuriyetten uzaklaştırılır. Bir kimse elbiselerini zayi ve kaybettiğini görse, o kimselere ziynet veren şeylerin helak ve telef olmasına işarettir.

Kadınlara benzemek maksadı ile kadın elbisesini giydiğini gören kimseye bir üzüntü ve keder isabet eder. Yahut üzerine bir şey musallat olur. Bilmediği bir elbisenin üzerinde yenilenip yeşillendiğini görenin, kalbinin istediği yöne dönmesine işarettir.

Şekline Göre Rüyada Elbise Görmek Nedir?

Gök renkli elbise, üzüntü ve kederdir. Keten elbise giydiğini gören, güzel geçim ve helal mala işarettir. Kirli elbiseyi çıkarmak, üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Kirli elbiseleri yakmak da böyle tabir edilir. Yeni elbiseyi yemek, helal mal, kirli elbiseyi yemek de haram mali yemeye işarettir. Bir kimse rüyada, yırtılmış ve kesilmiş iki elbise giyse o kimsenin ölümüne işarettir.

Rüyasında eski fakat temiz elbise gören kimse çevresince çok beğenilip sevilir ve hak ettiği üstün duruma gelir. Yamalı elbise giydiğini gören para alır. Elbisede kaç yama varsa o sayıda para gelir. Fakat elbise lekeliyse beklenmedik dedikodular ve sıkıntılar olacaktır. Yeşil renkli elbise giyen kısa zamanda istediklerine kavuşacaktır. Kırmızı ve siyah elbiseler rüyanın tezde çıkacağına işarettir. Elbiselerin renklerine göre manaları değişir.

Rüyasında eski fakat temiz elbise gören kimse çevresince çok beğenilip sevilir ve hak ettiği üstün duruma gelir. Yamalı elbise giydiğini gören para alır. Elbisede kaç yama varsa o sayıda para gelir.

Rüyada elbiselerinizden birini firçaladiginizi görmek, yapmakta oldugunuz isinizde çok basarili oldugunuza, bunun karsiligini ise çok yakinda elde edeceginize isaret tir.

Hits: 73

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

Rüyada Adam Öldürmek Görmek

Rüyada Adam Öldürmek Görmek